W powiecie mieleckim zakończono budowę kolejnych wałów przeciwpowodziowych. Nowe obwałowania mają 6 km długości, znajdują się na lewym brzegu Wisłoki i lewym brzegu potoku Kiełkowskiego. Ochroną zostało objętych prawie 650 gospodarstw w Bożej Woli w gminie Mielec oraz miejscowości Kiełków w gminie Przecław. To tam podczas powodzi żywioł wyrządzał duże...
Władze Rzeszowa są zaniepokojeni wstrzymaniem prac przy odmulaniu zalewu. Umowę z wykonawcą zerwały Wody Polskie. Powodem jest zalegający muł, który miał być wywieziony jeszcze w marcu. Winę za zerwanie umowy ponoszą Wody Polskie – tak uważają władze Rzeszowa. Na konferencji prasowej wiceprezydent miasta Andrzej Gutkowski tłumaczy, że obowiązkiem Wód Polskich...
Burze, które wczoraj przeszły przez powiat leżajski i łańcucki spowodowały jedynie lokalne wezbrania rzek, które wywołały niewielkie podtopienia, ale stan urządzeń przeciwpowodziowych jest dzisiaj sprawdzany przez Wody Polskie. Wciąż trwają naprawy urządzeń, które zostały zniszczone przez czerwcową powódź. Jednak rozmiar szkód był tak duży, że nie będą one w tym...
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odstąpił od umowy z wykonawcą, który od ubiegłego roku zajmował się odmulaniem rzeszowskiego zalewu. Powodem jest niewywiezienie w terminie osadów wydobytych z dna zbiornika, a składowanych obecnie na brzegu. Konsorcjum warszawskich firm miało to zrobić do kwietnia. Jeszcze niedawno zapewniano, że prace zostaną wznowione...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj