Polskie Radio Rzeszów rozpoczęło cykl audycji USŁYSZ NASZE GŁOSY. Współtworzą ją osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje z nimi nasza dziennikarka Bernadeta Szczypta. Poruszane w programie tematy oraz ich realizacja to pomysły spotykającej się w Jarosławiu grupy tzw. self-awdokatów. Są to osoby niepełnosprawne, które w imieniu własnym i innych niepełnosprawnych mówią o swoich prawach i potrzebach. Audycja USŁYSZ NASZE GŁOSY będzie emitowana przez 13 miesięcy, w każdą ostatnią sobotę o 16:30. Jest realizowana we współpracy z jarosławskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach projektu Usłysz nasze głosy - Obywatel na pierwszym miejscu.

Kolejne podkarpackie Zakłady Aktywności Zawodowej wracają do działalności sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. W audycji zapytamy jak sobie radzi Zakład Aktywności Zawodowej PSONI w Rymanowie-Zdroju. Odwiedzimy również mieszkania prowadzone przez...
W audycji "Usłysz nasze głosy" swoimi przemyśleniami na temat czasu w jakim się znajdujemy podzieliły się osoby z niepełnosprawnością z całego regionu. Z powodu pandemii koronawirusa, zamknięte zostały m.in....
Zapraszamy do wysłuchania drugiej audycji, w której opisujemy proces powstawania Rad Zakładów Aktywności Zawodowej i Rady Liderów na wzór niemieckich rad warsztatowych, w których zasiadają osoby z niepełnosprawnościami. Ponad...
To pierwsza z trzech audycji, w których będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, aby osoby z niepełnosprawnością - pracownicy podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej - w jeszcze większym wymiarze angażowali...
Strona 3 z 8

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj