Tematem audycji Pisma i znaki jest postać ważna dla chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Do wysłuchania pierwsza część rozmowy o wędrówce śladami Abrahama. Gość programu - ks. dr hab. Adam Kubiś z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - skonfrontuje przekaz Biblii z przekazem historycznym i czasami współczesnymi. Zaprasza Alicja Karłowska...
Czy jest możliwa definicja szczęścia, na którą zgodzimy się wszyscy? A może będzie to po prostu zadowolenie lub satysfakcja, ponieważ łatwiej je zdefiniować i szybciej osiągnąć. Żyjemy chwilą, czy wikłamy się we wspomnienia? Gościem audycji Pisma i znaki jest ks. prof. Alfred Wierzbicki, kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego...
Gościem audycji Pisma i znaki jest Michał Wilk - biblista, wykładowca greki i hebrajskiego, programista. Od 2009 roku uczestniczy w projekcie digitalizacji starożytnych manuskryptów greckich Ancient Manuscripts (Boston). Założyciel i redaktor portalu Orygenes+. Podczas wieczornego spotkania, przedstawi panoramę najważniejszych nurtów egzegezy Ewangelii. Jak badano pisma, jak bada się je dziś? Co...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj