W odpowiedzi na publikacje dziennikarskie dotyczące przedstawienia byłemu rzecznikowi Huty Stalowa Wola zarzutu pośredniczenia przy płatnej protekcji, Bartosz Kopyto wydał oświadczenie. Prosi w nim o publikowanie swojego nazwiska oraz wizerunku. Doniesienie do prokuratury przez władze Huty Kopyto nazywa "skandaliczną hucpą i intrygą nowego zarządu HSW", która "wytoczyła przeciwko niemu armaty"....
Premiera wozu bojowego o kryptonimie BORSUK na kieleckich targach obronnych. Prototyp przygotowany przez Hutę Stalowa Wola można zobaczyć na ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. BORSUK to następca wysłużonych bojowych wozów piechoty, których w naszej armii jest jeszcze kilkaset. Nowy pojazd to, jak mówi Bartłomiej Zając z Huty Stalowa Wola, pojazd nowej...
Konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową na czele zarekomendowało koncern Lockheed Martin jako partnera do dalszych rozmów w sprawie programu artylerii rakietowej Homar. W realizacji tego projektu uczestniczy Huta Stalowa Wola. Lockheed Martin to m.in. właściciel PZL Mielec. Decyzja otwiera drogę PGZ do dalszych negocjacji z amerykańskim koncernem, a także do...
Huta Stalowa Wola przeszkoliła artylerzystów. Chodzi o specjalistyczne szkolenia z obsługi samobieżnych haubic "Krab" oraz moździerzy samobieżnych "Rak", które produkuje zakład.W zajęciach uczestniczyli użytkownicy sprzętu - żołnierze jednostek artyleryjskich oraz instruktorzy wojskowi. Kurs zakończono egzaminem. Żołnierze odebrali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.Zgodnie z umową z 2016 roku Huta Stalowa Wola ma...
Należąca do Huty Stalowa Wola spółka Jelcz podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostawę ciężarówek dla wojska. Kontrakt ma wartość ponad 400 milionów złotych. Gwarantuje zakup 97 pojazdów dla Wojsk Obrony Terytorialnej oraz docelowo kolejnych 403. Umowa ma być zrealizowana do 2019 roku. Ciężarówki, które dostarczy Jelcz zostały tak...
Doskonaleniem najnowocześniejszych technologii wojskowych mają zaowocować podpisane w Hucie Stalowa Wola umowy o współpracy. Zawarła je Polska Grupa Grupa Zbrojeniowa z czterema uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Politechniką Świętokrzyską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Przedstawiciele tych uczelni podkreślali, że  porozumienia otwierają studentom rozszerzenie perspektyw prowadzenia badań naukowych, a w...
Strona 12 z 14

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj