Z zachowaniem wskazówek inspekcji sanitarnej oraz ministrów edukacji i zdrowia przygotowują się do nowego roku szkolnego rzeszowskie szkoły. We wszystkich placówkach nie zabraknie płynów dezynfekcyjnych, które miasto otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie będą mieli obowiązek noszenia maseczek, z wyjątkiem czasu spędzanego na lekcjach. Systematycznie mają być wietrzone klasy i...
Po 6 tysięcy złotych zgarnęli w formie stypendium od ministra edukacji uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu: Jakub Kowalczyk i Michał Dyrda. Doceniono ich za zdobycie wysokich miejsc w finałach kilku ogólnopolskich olimpiad w gimnazjum i liceum oraz za wysokie wyniki w nauczaniu. Jakub wydał pieniądze na...
Zakończył się remont stołówek w szkołach podstawowych w Miejscu Piastowym, Głowience, Rogach i Targowiskach w powiecie krośnieńskim. Na ich modernizację i doposażenie gmina otrzymała 266 tys złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W wyniku prowadzonych prac poprawie uległ standard wszystkich stołówek szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miejsce Piastowe. Remont  polegał m.in. na odmalowaniu ścian...
U progu ferii zimowych, podkarpacki kurator oświaty namawia rodziców uczniów, by sprawdzali wiarygodność i rzetelność organizatorów wypoczynku ich dzieci. Małgorzata Rauch powiedziała nam, że rejestrację instytucji i firm prowadzi ministerstwo edukacji narodowej. Procedura rejestracji wymaga od organizatora zimowiska, czy obozu przejścia pewnych etapów przygotowania nie tylko miejsca i programu, ale...
Nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczniów i rodziców oraz samorządowcy, związkowcy i reprezentanci szkół wyższych wzięli udział w podkarpackim okrągłym stole edukacyjnym. Debata na temat najważniejszych problemów polskiej oświaty odbyła się w G2A Arena w Jasionce. Gość specjalny spotkania wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek powiedziała, że najważniejszym wnioskiem wypływającym z debaty...
W Rzeszowie wręczono stypendia przyznane najlepszym uczniom przez Prezesa Rady Ministrów i ministra edukacji narodowej. Stypendium Premiera otrzymali uczniowie szkół maturalnych z Podkarpacia, którzy dostali świadectwa z wyróżnieniem i mieli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazywali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Prezes...
Strona 1 z 4

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj