Resort infrastruktury liczy, że szlak Via Carpatia uda się włączyć do bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) jeszcze przed jej kolejną oficjalną rewizją, która została zaplanowana na 2023 rok. Związany jest z tym szerszy dostęp do unijnych środków, z których będą mogły korzystać wszystkie państwa już realizujące to przedsięwzięcie, a także...
Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 22 programy inwestycji drogowych, których łączny koszt wyniósł prawie 4 miliardy złotych. Są to zadania związane z budową autostrad, prowadzeniem prac przygotowawczych do budowy dróg ekspresowych, budową obwodnic i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych. Zadania te mają również poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego...
Z udziałem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka w Sanoku rozpoczęła się w poniedziałek budowa obwodnicy miasta. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają ponad 30 lat. Obwodnica licząca prawie 7 kilometrów ułatwi przejazd turystów udających się w Bieszczady, a także - samym mieszkańcom - dojazd do centrum miasta. Dzisiaj jest to...
Strona 3 z 3

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj