12 głosami za, przy 8 przeciw i 1  wstrzymującym się Rada Miasta Krosna udzieliła absolutorium prezydentowi Piotrowi Przytockiemu. Radni przegłosowali też sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Dochody Krosna w 2019 r. wyniosły 417 mln zł, a wydatki  ponad 387 mln zł z czego najwięcej pochłonęła oświata. Na zadania inwestycyjne,...
25 osób zgłoszonych przez mieszkańców Krosna zasiądzie w Radzie Rozwoju. Jest to zespół doradczy, konsultacyjny i opiniodawczy dla prezydenta miasta. Rada będzie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla przyszłości miasta. W składzie rady znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji społecznych zajmujących się różnymi dziedzinami życia. Członkowie rady będą...
13 głosami za, przy 7 wstrzymujących się Rada Miasta Krosna udzieliła absolutorium prezydentowi Piotrowi Przytockiemu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Dochody miasta zostały wykonane w 100 procentach, a planowane wydatki - w 96 procentach. Największe ubiegłoroczne inwestycje w Krośnie dotyczyły takich zadań jak rozwój transportu niskoemisyjnego (22 mln zł) instalacji systemów...
Prezydenci Rzeszowa i Krosna w znaleźli się w piętnastce najlepszych włodarzy polskich miast w rankingu "Newsweeka". Tadeusz Ferenc znalazł się na szóstej pozycji, a Piotr Przytocki na dwunastej. Zwycięzcą rankingu został Paweł Adamowicz, nieżyjący prezydent Gdańska, przed prezydentami Nowej Soli i Inowrocławia. Ponadto Tadeusz Ferenc zajął drugą pozycje w rankingu...
Krosno stawia na ekologiczne oświetlenie. Na ulicznych latarniach będą montowane oprawy LED-owe, dzięki którym spadnie zużycie energii elektrycznej i zmniejszą się rachunki. Modernizacja obejmie 167 ze 192 wszystkich ulic w mieście. Do wymiany jest ponad 3, 5 tys. punktów świetlnych, co - zgodnie z planem - ma potrwać do 2020...
Krośnieńscy radni udzielili prezydentowi miasta absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 14 samorządowców osób, przeciw 6. Na prawie 300 milionowy plan finansowy miasta złożyły się miedzy innymi środki pozyskane z Unii Europejskiej - to ponad 78 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonęła modernizacja kilku szkół, budowa dwóch sal gimnastycznych, zakup...
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj