Instytucje pomocy i integracji społecznej takie jak placówki opiekuńczo-wychowawcze, Domy Samotnej Matki, schroniska, noclegownie, Powiatowe Centra pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz Środowiskowe Domy Samopomocy otrzymały wsparcie w walce z pandemią COVID-19 od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. - Ta pomoc jest dla nas bardzo...
Podkarpackie organizacje pozarządowe mogą starać się o pieniądze na przedsięwzięcia wspierające m.in. osoby z niepełnosprawnością i seniorów. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeznaczył na ten cel milion 750 tysięcy złotych. Pojedynczy wniosek może opiewać na kwotę do 40 tysięcy. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na spotkania, warsztaty, wyjazdy mające ułatwić dostęp do...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj