W Lipniku w gminie Kańczuga rozpoczął dziś działalność Dzienny Dom Senior Plus. Placówka obejmie wsparciem 15 seniorów w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, którzy zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.Dom oferuje seniorom posiłki i transport, a także zajęcia kulturalne, rekreacyjne, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne. Placówka powstała w budynku...
Na Podkarpaciu przybędzie miejsc dziennej opieki nad osobami starszymi. W nowym roku w regionie uruchomionych zostanie 18 domów i klubów w ramach programu „Senior+”. Tworzą je samorządy, korzystając z rządowej dotacji. Uczęszczający do placówek seniorzy mogą liczyć na zajęcia kulturalne, oświatowe, ruchowe, a także na rehabilitację. Bardzo ważny jest pobyt...
Ponad 200 osób starszych z Podkarpacia skorzystało dotąd z programu „Wspieraj seniora”. Do programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przystąpiło 120 spośród 160 podkarpackich gmin. Polega on przede wszystkim na dostarczaniu zakupów seniorom – w wieku 70+, którzy w obawie przed zakażeniem COVID-em nie wychodzą z domów....
Ponad 70 domów i klubów seniora będzie mogło funkcjonować na Podkarpaciu dzięki pieniądzom z rządowego programu "Senior +". Zakończyła się druga jego edycja. Z pieniędzy mogły korzystać samorządy na utworzenie nowych lub funkcjonowanie już istniejących placówek. Jak poinformowała wojewoda w drugiej edycji programu wsparcie otrzyma sześc gmin: Jarosław, Kamień, Brzozów,...
Coraz większe zainteresowanie rządowym programem "Senior+" . Do 21 maja samorządy mogą składać wnioski o dotacje na tworzenie nowych i funkcjonowanie Domów Dziennego Pobytu dla osób starszych. To już drugi nabór w tym roku. W skali kraju do podziału jest 16,5 mln zł. Jak mówi dyr. Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego...
Kolejna w woj podkarpackim akcja szycia maseczek. Zaangażowało się w nią 36 pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Udział w akcji zainicjowanej przez burmistrza Cieszanowa zaoferowali również seniorzy z Dziennego Domu Senior+ z Chotylubia. Maseczki będą bezpłatnie rozprowadzane wśród mieszkańców. Wszystkie uszyte zostaną z...
Strona 1 z 4

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj