50 tys. sztuk chryzantem doniczkowych jest do wzięcia przez różne instytucje i stowarzyszenia. Przez zamkniecie cmentarzy w czasie Wszystkich Świętych, ARiMR zebrała deklaracje od producentów i sprzedawców na rozdysponowanie ponad 100 tys. tych kwiatów. Połowa ma już właścicieli, pozostałe czekają. Deklaracje odbioru kwiatów można złożyć fizycznie do 12 listopada w...
Powiatowe oddziały ARiMR będą dziś otwarte do godziny 18.00, aby każdy posiadacz chryzantem mógł złożyć wniosek o zwrot strat poniesionych podczas 3-dniowego zamknięcia cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Do Podkarpackiego Oddziału regionalnego agencji do tej pory wpłynęło ponad 150 wniosków. O pomoc mogą ubiegać się producenci i sprzedawcy nagrobnych kwiatów mających co najmniej 50 sztuk...
Do najbliższego piątku 6 listopada posiadacze chryzantem, którzy z powodu zamknięcia cmentarzy nie sprzedali kwiatów w czasie świąt Wszystkich Świętych, mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Kwota dofinansowania wynosi 20 zł do chryzantemy doniczkowej przy posiadaniu 50 sztuk i 3 zł do 1 chryzantemy ciętej przy ilości do 200...
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc w poniedziałek zadecydował o pomocy dla osób, które sprzedają chryzantemy. Na Podkarpaciu podobne działania podjął także prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. "W związku z tym, iż w ostatnich dniach cmentarze były zamknięte, handlowcy ponieśli duże straty finansowe. Dlatego też prezydent postanowił, że miasto zakupi chryzantemy od...
Przedświąteczną krzątaninę i zakup ozdób nagrobnych w tym pandemicznym roku zastąpił lęk i obawy. Producenci chryzantem z niepokojem patrzą na piękne kwiaty, na które obecnie jest niewielki zapotrzebowanie.Obawy są spore zarówno wśród kupujących, jak i sprzedających niepewnych co będzie się dalej działo – mówi Tomasz Zięba producent chryzantem z Grebowa...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj