Mierniki jakości powietrza, ekrany prezentujące wysokość zanieczyszczenia oraz materiały ekologiczne dla szkół. Dębica otrzymała na ten cel 10 000 zł dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu jest upowszechnienie oraz poszerzenie wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży. Dębica należy podkarpackich miast, w których powietrze jest najbardziej...
Berezka w gminie Solina jest nowoczesną wsią. Za 30 mln zł wybudowano tam oczyszczalnię ścieków z bezobsługową instalacją, z której nie wydobywają się przykre zapachy. A za sprawą bioreaktorów membranowych czyli najnowocześniejszej technologii na świecie -  ścieki wyglądają tak jak pierwszej klasy wody płynące, są pozbawione wirusów i bakterii, farmaceutyków...
Naturalne łąki kwietne tworzone będą na obu odcinkach przemyskiej obwodnicy w miejscach niezagrażających bezpieczeństwu kierowców . Miasto wraz z Fundacją "Krajobrazy" rozpoczyna pilotażowy program "Kosimy rzadziej". Z rzadszego koszenia traw wyniknąć mają oszczędności, ale to nie wszystko.  Rozwiązanie to  stosowane przez wiele europejskich miast ma, zdaniem ekspertów,  charakter proekologiczny ....
Dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska. To okazja do zastanowienia się nad niszczącą rolą człowieka na ziemi - uważa Mirosław Ruszała ekolog ze Stowarzyszenia Ekoskop z Rzeszowa. Jego zdaniem to ludzie są problemem, jest nas coraz więcej, każdy chce mieć wygodny dom, przepełnioną lodówkę, samochód, albo dwa i podróżować za granicę. Rzeszowski...
Związek Gmin Fortecznych opiekujący się zabytkowymi obiektami Twierdzy Przemyśl wyszedł z ofertą do hodowców kóz i owiec. Chętnie udostępni tereny forteczne do wypasania tych zwierząt. Korzyści będą obopólne. Zwierzęta zostaną nakarmione ekologiczną trawą a Związek Gmin Fortecznych nie będzie musiał wydawać pieniędzy na jej koszenie. Z praktycznego pomysłu na promocję...
Spółka Inżynieria Rzeszów zmodernizuje oczyszczalnię ścieków w Przeworsku. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Największa obecnie inwestycja w mieście pochłonie 26 milionów 600 tys. złotych., w tym 13 milionów 800 tys mln zł stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Do tej pory na potrzeby oczyszczalni ścieków zakupiono nową koparko-ładowarkę,...
Strona 4 z 49

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj