Rodzice z gminy Przeworsk beda mieli miejsce opieki dla swoich dzieci. W Gorliczynie powstanie żłobek dla 16 maluchów. Gmina podpisała umowę na realizację inwestycji dotowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ostateczna wartość projektu to prawie 1 mln 600 tys. zł, z czego przyznane dofinansowanie wynosi 85% wartości projektu. Są to...
Przeworski Sanepid dopuścił do spożycia wodę z wodociągu w miejscowościach  Świętoniowa, Chałupki i Gorliczyna. 16 października w próbkach wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu. Od tego czasu mieszkańcy 3 miejscowości mogli używać wody wodociągowej jedynie do celów sanitarno-higienicznych. Zakład Gospodarki Komunalnej gminy Przeworsk został zobowiązany do dostarczenia wody dobrej jakości.  Mieszkańcy mogli ją pobierać ze...
Gmina wiejska Przeworsk wyda publikację dotyczącą najazdów tatarskich na tamte tereny. Będzie zawierać informacje o atakach ordyńców, skutkach gospodarczych, kulturowych, demograficznych, a także wiktorii, która rozegrała się w 1624 roku we wsi Nowosielce. Chłopi pod wodzą swojego wójta, byłego żołnierza Michała Pyrza, wytrzymali czterodniowe oblężenie kościoła, w którym schronili się...
W "Tu i teraz" rozmawialiśmy o nowej inicjatywie dzięki której osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymają szansę na powrót do aktywności zawodowej. W gminie Przeworsk powstaje Centrum Integracji Społecznej. Tworzy je samorząd, co wcale nie jest takie częste. Bernadeta Szczypta rozmawiała z wójtem Danielem Krawcem m.in. o tym, czym z perspektywy urzędu, jest wrażliwość społeczna. ...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj