Na Podkarpaciu funkcjonuje wiele zakładów, które stosują nowoczesne technologie. To sprawia, że sytuacja gospodarcza regionu jest dobra. To wnioski z dyskusji o regionalnej gospodarce w podkarpackim panelu politycznym na naszej antenie, w którym uczestniczyli obok polityków także związkowcy. Nadal jednak zarobki, niemal we wszystkich branżach, odbiegają od średniej krajowej. Andrzej...
Strona 29 z 29

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj