Do jutra można zgłaszać kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Członkiem takiej komisji może być osoba pełnoletnia, stale zamieszkująca w danym województwie i wpisana do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin tego województwa. Musi też posiadać pełnię praw publicznych i wyborczych. Wszyscy...
Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie koło Tarnobrzega. Wystąpiła też do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku. Od kilku dni klienci banku czekając w długich kolejkach starali się odzyskać swoje pieniądze. Komisja stwierdziła, że bank utracił płynność finansową i przestał regulować swoje zobowiązania wobec klientów, dlatego...
Trwa szacowanie strat po weekendowych wichurach. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego cały czas spływają informacje z terenu, gdzie pracują powołane przez gminy specjalne komisje. Ich członkami są pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz nadzoru budowlanego. Na razie wiadomo, że uszkodzonych zostało 130 domów oraz 63 obiektów gospodarczych. Po oszacowaniu start wnioski o...
Nadal nie ma przewodniczącego sejmikowej komisji rewizyjnej. Dziś podkarpaccy radni nie zajęli się jego wyborem, bo o zdjęcie z porządku obrad tego puntu zabiegali radni Koalicji Obywatelskiej. Powodem była nieobecność Andrzeja Szlęzaka. Od początku kadencji jest on zgłaszany na szefa tej komisji. Na jego wybór nie zgadzają się radni Prawa...
Zmiany w sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Jej wiceprzewodniczącym został podkarpacki poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Buczak. Został wybrany w miejsce Wojciecha Skurkiewicza, powołanego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wojciech Buczak jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. Byłym przewodniczącym zarządu Regionu Rzeszów NSZZ Solidarność. Byłym radnym wojewódzkim i przewodniczącym sejmiku....
Blisko 16 tysięcy mieszkańców Podkarpacia obejmie rozpoczęta dziś kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona do 27 kwietnia. Obowiązkowi temu podlega ponad 12 i pół tysiąca mężczyzn z rocznika 1999 oraz blisko 3 tysiące mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej stawić się ma również...
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj