53 zestawy komputerowe, 2,5 tys. maseczek oraz 10,5 tys.rękawiczek trafią do rodzin zastępczych w powiecie dębickim. Zakupy wykonane przez Starostwo Powiatowe były możliwe dzięki udziałowi samorządu w projekcie Wiedza Edukacja Rozwój. Jego część dotyczyła zwłaszcza wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w czasie epidemii. 20 zestawów komputerowych dostał Dom Dziecka...
Za przygotowanie planu edukacji zdalnej w szkołach, na wypadek konieczności rezygnacji z zajęć stacjonarnych, odpowiadają dyrektorzy szkół i nauczyciele. Taką informację przekazała nam Małgorzata Rauch podkarpacki kurator oświaty, wyrażając nadzieję, że plan działań w sytuacji nagłego zawieszenia zajęć tradycyjnych, z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem, już są w szkołach opracowane. Małgorzata...
Blisko 380 tysięcy złotych uzyskały samorządy Tarnobrzega i podrzeszowskiej Świlczy na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania. Pieniądze pochodzą z rządowych programów "Polska Cyfrowa" i "Zdalna Szkoła".  W Tarnobrzegu dzięki dofinansowaniu kupiono 85 laptopów z oprogramowaniem, Trafiły one do uczniów którzy nie mieli swoich urządzeń. Sprzęt został wypożyczony na czas...
 Kolejne komputery otrzymają uczniowie dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Np gmina Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim znalazła się na liście beneficjentów grantu kolejnej edycji programu „Zdalna Szkoła+”. Dzięki niemu, za 95 tys. zł  kupiono 50 laptopów. Zostaną  one nieodpłatnie przekazane szkołom podstawowym aby  wykorzystać je  w procesie zdalnego...
"Ufundujmy komputery potrzebującym uczniom - pokonajmy koronawirusa !" - to hasło pod jakim Podkarpacki Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zbiera pieniądze na zakup laptopów i niezbędnego oprogramowania dla  potrzebujących uczniów z Podkarpacia.  Sprzęt pomoże młodym ludziom w nauce on-line, przyda się też później - zwłaszcza dzieciom z placówek wsparcia dziennego, z rodzin...
Na 181 uprawnionych samorządów w regionie - niemal 91 procent złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli. 160 wniosków było poprawne merytorycznie i otrzymało pieniądze na laptopy, tablety, platformy edukacyjne, oprogramowanie oraz na mobilny dostęp do internetu z funduszy unijnych - powiedziała w naszym programie Małgorzata...
Strona 1 z 6

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj