W ramach walki ze skutkami COVID-19 Fundacja Świętego Mikołaja funduje laptopy dzieciom zagrożonym wykluczeniem edukacyjnym. Jeszcze w tym miesiącu 100 komputerów z oprogramowaniem trafi do najbardziej potrzebujących uczniów. Sprzęt otrzymają dzieci z niezamożnych rodzin również z Podkarpacia, m.in. z Birczy, Dębicy, Huty Komorowskiej, Lubaczowa, Moderówki, Sanoka i Ustrzyk Dolnych. O...
Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, 11 krośnieńskich szkół podstawowych otrzymało laptopy. Zostały one przekazane uczniom, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej. Do podziału było 46 komputerów. Wcześniej miasto rozdało 26 laptopów. Samorząd pozyskał na ten cel blisko 100 tys unijnego dofinansowania, z własnego budżetu dopłacił 45...
26 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem trafi do krośnieńskich uczniów. Sprzęt do rozdysponowania miedzy najbardziej potrzebujących otrzymało 13 szkół. Zakup był możliwy dzięki środkom finansowym z projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na którego realizację miasto pozyskało blisko 100 tysięcy złotych. Po zakończeniu roku szkolnego komputery...
Zakupione przez miasto Tarnobrzeg tablety już zostały rozdysponowane pomiędzy szkoły. Na czas zdalnej nauki trafią do 141 tarnobrzeskich uczniów, którzy z powodu braku odpowiedniego sprzętu nie mogli w pełni realizować podstawy programowej w dobie epidemii. Odbiorcy tabletów będą zobligowani do uzyskania dostępu do Internetu we własnym zakresie. Szkoły dostaną informację...
Prawie 30 laptopów kupiła gmina Pilzno dla miejscowych szkół. Komputery trafią do 7 placówek oświatowych i będą wykorzystywane do nauki zdalnej. Otrzymają je uczniowie którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu albo pochodzący z rodzin gdzie jest więcej dzieci i jeden komputer w rodzinie nie wystarcza dla wszystkich do nauki on-line. Na...
Gmina Pysznica w powiecie stalowowolskim zakupiła 61 laptopów wraz z oprogramowaniem, które przekazała najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom. Prawie 59 tysięcy złotych dotacji na ten cel pochodzi z funduszy unijnych. Uczniowie, którzy zgłosili problem z dostępem do sieci, oprócz sprzętu, zostali wyposażeni również w internet mobilny. Samorząd Przemyśla otrzymał 100...
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj