12 czerwca 2018 r. Antoni Bolek, artysta z Załęża był gościem Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. To jeden z najbardziej interesujących artystów ludowych jasielszczyzny. Jego samorodny talent objawia się nie tylko w rzeźbie, ale również w malarstwie olejnym, akwarelach, rysunkach piórkiem i pastelach....
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej szuka pieniędzy na zakup dwóch portretów dawnych przemyskich nauczycieli Stefanii i Józefa Areckich. Obrazy pędzla malarki okresu międzywojennego Stefanii Jacyszynówny chce za 7 tys. zł sprzedać prywatny kolekcjoner. Muzeum, które posiada w swoich zbiorach ponad 70 obrazów tej artystki nie ma na to funduszy. Dlatego pracownicy ...
"Pisanie listu do Boga" - tak o tworzeniu ikon mówią uczestnicy warsztatów pisania ikon w Sędziszowie Małopolskim. W tygodniowych zajęciach bierze udział kilkanaście osób różnych profesji z całego kraju, m.in. bankowiec, nauczyciel, jubiler, logopedka i ogrodnik. W rozmowie z nami stwierdzili, że poprzez ikony pogłębiają swoją wiarę i doskonalą się...
Szczęsny Morawski w symboliczny sposób dołączył do Panteonu wybitnych rzeszowian. Od dziś tę zasłużoną miasta postać przypomina tablica pamiątkowa na "Murze Pamięci" Starego Cmentarza w Rzeszowie. Szczęsny Morawski jest autorem pierwszej rzeszowskiej powieści historycznej: "Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów Konfederacji Barskiej z roku 1769". Morawski był twórcą wszechstronnym...
Magdalena Cywicka artystka z Rzeszowa otrzymała Grand Prix X Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat "Srebrny Czworokąt" za pracę "W pamięci II". Otwarcie pokonkursowej wystawy oraz wręczenie nagród odbyło się wczoraj wieczorem w zamku w Krasiczynie z udziałem Marka Kuchcińskiego marszałka Sejmu RP. Ufundował on nagrodę specjalną dla wybitnej osobowości artystycznej...
Blisko 70 dzieł Jana Matejki można oglądać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli na wystawie poświęconej jednemu z najwybitniejszych polskich malarzy. To obrazy olejne, szkice, rysunki a także reprodukcje drzeworytnicze i litograficzne. Wszystkie prace zostały podzielone na siedem przestrzeni tematycznych: Warsztat, Historia, Religia, Polichromia Mariacka, Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie,...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj