20 seniorów z gminy Radomyśl nad Sanem znajdzie opiekę w nowym domu dziennego pobytu w Pniowie. Kończy się remont zabytkowego budynku dawnej plebanii, który został zaadaptowany na cele ośrodka. Placówka, przy wsparciu specjalistów, będzie prowadziła zajęcia dla seniorów m.in. w zakresie rękodzielnictwa, kulinariów, kultury, rekreacji i rehabilitacji. Seniorzy będą mogli...
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych i przewlekle chorych. Warsztaty odbędą się w Dynowie 17 kwietnia . Szkolenie „Damy Radę” przeznaczone jest dla osób, które opiekują się w domu osobą przewlekle chorą, niesamodzielną lub niepełnosprawną. Program obejmuje m.in.: prawidłową pielęgnację i...
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych i przewlekle chorych. Przeznaczone są dla osób indywidualnych, które opiekują się w domu bliskimi członkami rodziny. Na zajęciach będzie można się dowiedzieć, jak wygląda prawidłowa pielęgnacja i toaleta osoby leżącej, jak dobrać odpowiednie wyroby chłonne,...
Rzeszowska Fundacja Na Rzecz Pomocy Społecznej PROMYK rozpoczęła zbiórkę pieniędzy dla będącej w trudniej sytuacji mieszkanki Woli Roźwienickiej w powiecie jarosławskim. Kobieta przejęła obowiązki opiekuńcze nad czwórką wnucząt, których matka w sierpniu zmarła na zawał serca, ojciec nie interesuje się ich losem. Rodzina mieszka w dwóch małych pokojach. Jest ciasno,...
W Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu cztery pary kalekich bocianów wychowują 15 piskląt. To bociany, które na stałe przebywają w tej placówce ponieważ mają trwale uszkodzone skrzydła lub kończyny. Od wielu lat nie mogą latać więc gniazda zbudowały na ziemi. Młode ptaki karmione są m.in. małymi rybkami i mieszankami...
300 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na programy pomocowe dla rodzin, które nie radzą sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Premiowane będą działania innowacyjne skierowane zwłaszcza dla rodzin niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych. Ogłoszony właśnie konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację...
Strona 4 z 5

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj