Po miesięcznej przerwie został ponownie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu. W ramach stałych opłat za odbiór śmieci mieszkańcy mogą tam deponować tak zwane odpady nietypowe m.in. zużyte ekektrosprzęty takie jak lodówki, pralki, telewizory, komputery, kosiarki oraz wszelkiego rodzaju sprzęty wielkogabarytowe i artykuły nadające się do recyklingu. Na...
Krośnieński PSZOK rozszerza swoją działalność. Teraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów przy ulicy Białobrzeskiej można oddawać już odpady z papieru, szkła i tworzyw sztucznych. Do tej pory były one odbierane jedynie sprzed domów, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wszystkie wymienione odpady można oddawać bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Krośnieński PSZOK otwarty...
Po zgłoszeniu telefonicznym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie odbierze od mieszkańców worki z odpadami zielonymi.  Akcja „Jesienne porządki w ogrodzie” rozpocznie się 19 października. Bez czekania, takie odpady można osobiście przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej, podobnie jak wszystkie inne nagromadzone miesiącami śmieci. Można je oddać bez stania w kolejce, ponieważ...
Rzeszowski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Ciepłowniczej przedłużył możliwość bezpłatnego ich przyjmowania w dodatkowe dni. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców miasta odpady można przywozić - oprócz wtorków, czwartków i sobót - także w środy i piątki. Jednak przyjechać trzeba odpowiednio przygotowanym. - We wtorki i czwartki obsługujemy...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj