27 placówek, w których pomoc i opiekę znajdą osoby bezdomne działa na Podkarpaciu. Tyle jest ich na zaktualizowanej liście Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To 15 schronisk, kolejne 5 z usługami opiekuńczymi, 4 noclegownie, 3 ogrzewalnie i 5 schronisk z usługami opiekuńczymi. Łącznie 864  łóżka w placówkach udzielających tymczasowego schronienia ludziom bez dachu nad...
Podkarpackie schroniska dla bezdomnych ograniczają możliwość opuszczania placówek przez mieszkańców. To w związku z epidemią kronawirusa. W Dębicy czasowo opuścić schroniska mogą tylko pensjonariusze wychodzący do pracy. Pozostali muszą zdecydować: albo zostają na miejscu albo wychodzą i wracają gdy zagrożenie zniknie. Prywatne zakupy dla mieszkańców robi personel schroniska. Podobnie jest...
Nowe miejsca dla ludzi bezdomnych uruchomiło dębickie schronisko przy ul. Brata Alberta. W budynku przybyło 50 łóżek. Od razu zagospodarowano 30 z nich. 20 łóżek jest w pokojach jeszcze nie w pełni wyposażonych, ale w razie potrzeby tam również znajdą miejsce ludzie bez dachu nad głową. Schronisko przyjmuje bezdomnych kierowanych...
Schroniska dla bezdomnych na Podkarpaciu są przygotowane do okresu zimowego . W Rzeszowie przy ulicy Styki w schronisku może zamieszkać około 80 osób z powiatu rzeszowskiego a 17 bezdomnych znajdzie dach nad głową w noclegowni. Nikt potrzebujący nie zostanie bez pomocy mówi opiekun schroniska dla mężczyzn św. Brata Alberta w...
Dębickie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przygotowuje się do zimy. Najpilniejsza potrzeba to uruchomienie nowych miejsc w schronisku dla bezdomnych na ulicy patrona towarzystwa. Jak mówi jego prezes Anna Wójcik najpilniejszą potrzebą jest przygotowanie miejsc dla osób bez dachu nad głową. W schronisku mieszka 60 mężczyzn i 20...
Są  jeszcze wolne miejsca w rzeszowskim schronisku dla bezdomnych w Rzeszowie. W tej placówce placówce dla mężczyzn obecnie  80 osób, może ona przyjąć 30 kolejnych.   Są również miejsca w albertyńskim schronisku  w Jaśle i oraz schronisku dla kobiet w podrzeszowskiej Racławówce.  Podkarpaciu działa  15 schronisk dla osób bezdomnych, 6 noclegowni i 3 ogrzewalnie....
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj