Fundacja Rzeszowska złożyła zażalenie na decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie Pomnika Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie. Beata Kot odmówiła wpisania monumentu do rejestru zabytków. Konserwator odmowną decyzję uzasadnia tym, że oo. Bernardyni, którzy są obecnie właścicielami monumentu nie wyrazili na to zgody. Wniosek o wpis do rejestru złożyła 30 marca...
Do pomocy osobom w kryzysie bezdomności zachęca rzeszowskie Stowarzyszenie Zupełne Dobro. Wolontariusze Stowarzyszenia co poniedziałek na Placu Ofiar Getta rozdają zupę osobom bezdomnym i potrzebującym. Wcześniej w swojej siedzibie przy ul. Szopena, wspólnie tę zupę gotują. Jak podkreśla wolontariuszka Marlena Pieniążek praca nie jest łatwa, bo chodzi o kontakt z...
Piątka podkarpackich wolontariuszy akcji Rodacy Bohaterom wraca dziś z Litwy. Przez trzy ostatnie dni docierali z paczkami z żywnością do wiosek w rejonie solecznickim, w którym nasi rodacy stanowią większość mieszkańców. Byli też w Wilnie. Odwiedzali szkoły, parafie, organizacje charytatywne i prywatne domy. Wszędzie witani z wdzięcznością, bo warunki materialne...
Władze Jasła zapraszają mieszkańców do udziału w pracach Rady Seniorów. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne działające w mieście. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach istotnych dla osób starszych. Podstawowym jej zadaniem jest inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w...
Obronę lekcji religii przed usuwaniem jej ze szkół zapowiada podkarpackie Stowarzyszenie Europa Tradycja. To odpowiedź na postulat centrolewicowej Inicjatywy Polskiej, która kilka dni temu poinformowała o pracach nad ustawą mając wycofać religię ze szkół lub wprowadzić zakaz finansowania jej ze środków publicznych.  Stowarzyszenie Europa Tradycja zaapelowało  do wszystkich samorządów, żeby w razie...
Podkarpaccy podatnicy przekazują coraz więcej pieniędzy na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mowa o 1 proc. podatku jakim można wesprzeć fundacje lub stowarzyszenia. W ubiegłym roku w naszym regionie zrobiło to około 60 proc. podatników. Jak mówi Agnieszka Siwy z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podatnik może przekazać pieniądze więcej niż...
Strona 11 z 17

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj