Ósmoklasiści i gimnazjaliści poznali dzisiaj rezultaty egzaminów końcowych, jakie odbyli w kwietniu. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wynika, że w naszym regionie średnia punktów zdobytych przez ósmoklasistów na egzaminie z języka polskiego wyniosła 64 procent, z matematyki 46 procent, z języka angielskiego 57 procent, a z języka niemieckiego - 43 procent. Wyniki województwa podkarpackiego...
Gmina Boguchwała unowocześni bazę dydaktyczną szkół za pieniądze unijne. Stanie się to możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie dwóch milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach projektu pod nazwą "Wyższa jakość edukacji w gminie Boguchwała" zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, zakup robotów, drukarek 3D i wyposażenia dla pracowni...
Grupa 20 uczniów gimnazjum polskiego im. Jana Pawła II w Wilnie przez ostatnie cztery dni była podejmowana przez uczniów VI LO Rzeszowie. Była to rewizyta po ubiegłorocznym wyjeździe rzeszowian do stolicy Litwy.  Obie szkoły biorą udział w projekcie  "Razem dla edukacji" finansowanym przez MEN w ramach konkursu współpraca szkół partnerskich...
Podkarpaccy posłowie PiS zapowiedzieli walkę o prawie 900-milionową dotację z budżetu państwa na rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt złożony do komisji finansów przez władze uczelni ma obejmować lata 2019-2026. Poseł Andrzej Szlachta przekonuje, że jest duża szansa, że projekt uniwersytetu zostanie zaakceptowany, ponieważ kończy się finansowanie projektów uniwersytetu warszawskiego i poznańskiego. Według...
O uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dyskutowano dziś podczas konferencji nauczycieli w Rzeszowie. Omówiono nie tylko potrzeby takich uczniów, ale także postawy, jakie powinni zająć nauczyciele, by skutecznie im pomagać. - Nauczyciele powinni podchodzić do uczniów z niesprawnością intelektualną czy innymi specjalnymi potrzebami nie jak do problemu, ale jak do...
Przed Świętem Flagi oraz 3. Maja, pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie wzięli udział w lekcji patriotycznej. Gościem specjalnym była autorka książek dla dzieci, emerytowana nauczycielka Stanisława Bełch. Tłumaczyła czym jest patriotyzm lokalny oraz kim jest patriota. Czytała także fragmenty swojej książki, która opowiada o spacerze dziadków z wnukami...
Strona 6 z 23

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj