Powiat jarosławski i świecki w województwie kujawsko-pomorskim będą ze sobą współpracować. Starostwa obu powiatów podpisały właśnie stosowną umowę. Obejmuje ona wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach, np. płaszczyźnie turystycznej, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu. Powiat świecki ma ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o rozwój turystyczno-kulturowy...
Pokazową zagrodę żubrów w Mucznem odwiedziło już 400 tysięcy osób. Specjalny licznik pokazał, że tą 400 tysięczną jest pani Monika z Łańcuta, która otrzymała okolicznościową pamiątkę. Od pięciu lat istnienia - Zagroda w Mucznem - jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na terenie Bieszczadów. Żubry podziwiane są zarówno przez turystów...
Rok potrwa inwentaryzacja walorów turystycznych powiatu jarosławskiego. Jej celem jest uzyskanie pełnych informacji o zasobach oraz stanie obiektów zabytkowych, przyrodniczych i infrastruktury turystycznej powiatu. Uzyskane dzięki temu materiały będą stanowić bazę do zagospodarowania turystycznego terenu. Chodzi też o planowe kierowanie ruchem turystycznym, wytyczanie kierunków rozwoju zarówno znanych, jak też nowo...
Blisko 660 tysięcy euro mają Euroregiony Karpackie - Polska i Słowacja - Północ na realizację projektu "Wędrowanie bez plecaka". Chodzi o wypromowanie turystyki pieszej oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-słowackim. Istniejące w Karpatach szlaki turystyczne zostaną zinwentaryzowane, lepiej oznakowane i opisane na stronie internetowej, w przewodniku turystycznym oraz...
Do 17 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia na warsztaty poświęcone ekoturystyce. Odbędą się one w dniach 11–13 maja w Zagrodzie Magija w Orelcu w Bieszczadach. Stowarzyszenie Ekopsychologia oraz Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" zaprasza do uczestnictwa w warsztatach rękodzielników, twórców ludowych, biura podróży, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów, organizacje pozarządowe zajmujące...
W Wietrznie, na wzgórzu Grodzisko powstanie ścieżka historyczno - przyrodnicza o wdzięcznej nazwie "tam gdzie chadzali wojowie". Gmina Dukla otrzymała na ten cel prawie 13 tys. dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalny samorząd dołoży do tego projektu jedynie 100 zł. To będzie 3 kilometrowa ścieżka po wczesnośredniowiecznym grodzisku...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj