Wręczono dyplomy i statuetki laureatom konkursu "Zabytek zadbany". Wśród wyróżnionych są także obiekty z województwa podkarpackiego. W kategorii "rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu" wyróżnienia przyznano dawnemu zespołowi klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu oraz zespołowi zabytkowemu Twierdzy Przemyśl - reprezentatywne elementy systemu warownego. Laureatem w kategorii "utrwalanie wartości zabytkowej obiektu" został...
Rok potrwa inwentaryzacja walorów turystycznych powiatu jarosławskiego. Jej celem jest uzyskanie pełnych informacji o zasobach oraz stanie obiektów zabytkowych, przyrodniczych i infrastruktury turystycznej powiatu. Uzyskane dzięki temu materiały będą stanowić bazę do zagospodarowania turystycznego terenu. Chodzi też o planowe kierowanie ruchem turystycznym, wytyczanie kierunków rozwoju zarówno znanych, jak też nowo...
Podkarpacie dostało w tym roku najwięcej spośród województw w Polsce pieniędzy na ochronę zabytków. To 9,5 miliona złotych - poinformowała Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot. Cennych obiektów wymagających konserwacji jest wiele i trudno wskazać najważniejszy, ale wśród nich Beata Kot wymienia wyjątkową, polichromowaną elewację kościoła Franciszkanów w Przemyślu. Została ona...
Zespół Zabytkowy Twierdzy Przemyśl i Dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych w Zagórzu nominowane do tegorocznej nagrody "Zabytek Zadbany". Dwa obiekty z Podkarpacia znalazły się w gronie siedemnastu z całego kraju. Nominowane obiekty wyłonione zostały przez jury z grona 94 zgłoszonych do tegorocznego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków. Konkurs prowadzony jest w...
Przemyscy przewodnicy turystyczni alarmują, zagrożony jest XIX-wieczny austriacki akwedukt na Winnej Górze - jedyny taki na Podkarpaciu. Nie dość, że zabytek popada w ruinę, to uchwalony 11 lat temu plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę w jego sąsiedztwie mieszkań i sklepów. Właśnie rozpoczęła się budowa domu. Przewodnicy twierdzą, że to...
30 tys. zł będzie kosztować remont i konserwacja obelisku poświęconego poległym mieszkańcom Wrocanki z gminy Miejsce Piastowe podczas I wojny światowej. Na pomniku wzniesionym w centrum wsi w latach 20. minionego wieku są tabliczki z nazwiskami kilkudziesięciu osób, które zginęły w latach 1914-1921. Przez wszystkie lata o to miejsce pamięci...
Strona 28 z 28

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj