Czy chcemy, czy nie, każdy z nas uczestniczy w życiu gospodarczym. W poznaniu zawiłości i zasad obowiązujących w gospodarce pomogą rozmowy ekonomistów i ludzi biznesu. Do udziału w programie zaprasza Anna Leśniewska.

W formacjach mundurowych podległych MSWiA służbę pełni ponad 21 tys. kobiet, co stanowi prawie 15 proc. ogólnej liczby funkcjonariuszy. Procentowo najwięcej kobiet jest w Straży Granicznej, najmniej w Państwowej...
22 laureatów XI edycji konkursu, organizowanego przez NSZZ "Solidarność" pod patronatem Prezydenta RP. Firmy otrzymały certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie otrzymało certyfikat "Firmy przyjaznej...
Nakłady inwestycyjne na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu wyniosą około 890 milionów złotych. Takie przewidywania przedstawił prezes spółki Polskie LNG, która jest operatorem gazoportu. Paweł Jakubowski powiedział, że po...
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. byli organizatorami i gospodarzami Międzynarodowego Spotkania Partnerów Projektu "SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu...
Strona 10 z 32

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj