Czy chcemy, czy nie, każdy z nas uczestniczy w życiu gospodarczym. W poznaniu zawiłości i zasad obowiązujących w gospodarce pomogą rozmowy ekonomistów i ludzi biznesu. Do udziału w programie zaprasza Anna Leśniewska.

Mediacje dla biznesu, polska norma ADR, to idea współpracy i zarządzania konfliktami oparta na zaufaniu, wolności gospodarczej i swobodzie zawierania umów, a także jasnych regułach działania, uczciwej konkurencji i...
Swoje początki statystyka wywodzi z tradycji dokonywania spisów powszechnych, czyli zbierania informacji na temat ludności. Obecnie działania statystyczne stosuje się do opisu zjawisk masowych, również związanych z gospodarką.Na Wydziale...
To konkurs, którego celem jest popularyzacja idei wzornictwa przemysłowego wśród podkarpackich przedsiębiorców poprzez wyróżnienie firm z województwa podkarpackiego stosujących w codziennej praktyce gospodarczej rozwiązania z zakresu wzornictwa przemysłowego. O...
Politechnika Rzeszowska uruchamia nową platformę internetową „Inżynier od zaraz”. Umożliwia ona skuteczną komunikację między poszukującymi pracy i pracodawcami, co ma wpływ na łatwiejsze znalezienie zatrudnienia. Z dr hab. inż....

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj