Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o pomoc finansową. Maksymalna kwota jaką może przydzielić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wynosi 300 tys. zł. O wsparcie mogą wnioskować rolnicy, których straty oszacowane przez komisje wojewody wynoszą co najmniej 30 procent rocznej produkcji z...
Prawomocny jest już wyrok dwóch osób, które podszywając się pod Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oszukały rolników. Jakub S. został skazany na 2 lata więzienia i 2 tysiące złotych grzywny, a jego żona Małgorzata S. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i tysiąc złotych grzywny. W 2013...
Od 1 września nastąpiły zmiany w strukturze instytucji rolniczych, zlikwidowano Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych, powstał natomiast Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa. Jedynym płatnikiem dla rolników jest obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przejęła większość zadań zlikwidowanej ARR. Teresa Pamuła, dyrektor Regionalnego Oddziału ARiMR w Rzeszowie zapewnia, że...
Strażacy z OSP w Czarnej Sędziszowskiej zwycięzcami w Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji”, zorganizowanym przez ARiMR. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu krótkiego filmu promującego bezpieczną prace i zabawę na wsi podczas wakacji. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 drużyn, do ogólnopolskiej rywalizacji jury wybrało pracę...
Dziś ostatni dzień składania przez rolników wniosków na wsparcie inwestycji dotyczących przetwórstwa rolnego, głównie mięsa, owoców i warzyw. Zainteresowani pomocą będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej z związanej z przetwarzaniem produktów rolnych. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może być mniejsza niż 10 tysięcy złotych. A w całym okresie...
Jeszcze tylko do jutra mieszkańcy terenów wiejskich mogą ubiegać się o premie w wysokości 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. W ramach dotacji można założyć firmę zajmującą się przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem rękodzielnictwem, usługami opiekuńczymi, rachunkowymi i innymi nie związanymi z działalnością rolniczą. Pomoc nie przysługuje...
Strona 7 z 8

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj