Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP był spadkobiercą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim, który działał na terenie zaboru rosyjskiego oraz parafii superintendentury śląskiej Kościoła ewangelickiego w Austrii. Po odrodzeniu Rzeczypospolitej Polskiej objął swym zasięgiem również parafie z innych regionów kraju. Trudnego dzieła złączenia i budowy struktur Kościoła podjął się pierwszy superintendent generalny...
II Rzeczpospolita Polska była państwem wielonarodowym. W przeddzień wybuchu II wojny światowej wojskowe duszpasterstwo wyznania prawosławnego składało się z 13 kapelanów zawodowych i 12 pomocniczych. Nieśli pomoc i posługę kapłańską, a w razie potrzeby udzielali pomocy sanitarnej i amunicyjnej. Gdy kampania 1939 roku dobiegła końca, wojskowi prawosławni podzielili los innych...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj