Mieszkańcy Mielca kolejny raz upomną się o czyste powietrze. Twierdzą, że od lat zatruwa je firma Kronospan zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W proteście przejdą spod Góry Cyranowskiej, alejami: Niepodległości, Kwiatkowskiego do ulicy Wojska Polskiego. W siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości In - Tech 1 planowane jest spotkanie z udziałem marszałka Władysława...
Przez około trzy godziny były zbierane wnioski i uwagi mielczan dotyczące emisji zanieczyszczeń przez Kronospan. Ponad 200 mieszkańców pojawiło się na wczorajszej rozprawie administracyjnej w Mielcu w sprawie wydania firmie kolejnego pozwolenia zintegrowanego. Spotkanie zorganizował marszałek Podkarpacia. Mogli pojawić się na nim wszyscy zainteresowani, by zgłosić swój wniosek dotyczący funkcjonowania...
Na emitorze suszarni włókien MDF w mieleckim Kronospanie wykryto przekroczenia emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu i tlenku węgla. To pierwszy raz w historii, gdy kontrola wykazała przekroczenia norm wykazanych w pozwoleniu zintegrowanym. Pomiary przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w marcu. Firmie grożą za to kary finansowe. Dodatkowo wyniki pomiarów udostępnionych...
Spółka Kronospan Mielec ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma zapłacić 39 milionów złotych za udział w zmowie producentów płyt drewnopochodnych używanych m.in. do produkcji mebli. W układzie, który funkcjonował od początku 2008 do września 2011 roku brało udział pięć firm z tej branży. Oprócz mieleckiej: Kronospan Szczecinek, Pfleiderer...
Strona 4 z 4

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj