Przed tarnowskim Sądem Okręgowym zakończył się proces odwoławczy byłej szefowej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie oskarżonej m.in. o przestępstwa korupcyjne i przekroczenie uprawnień. W pierwszej instancji Anna Habało została skazana na 6 lat pozbawiania wolności i 10-letni zakaz sprawowania funkcji związanych z tworzeniem i egzekwowaniem prawa. W postępowaniu odwoławczym wymiar kary...
6 lat więzienia, maksymalny 10 - letni zakaz pracy w zawodach prawniczych i kara grzywny. To wyrok wobec Anny Habało, byłej szefowej prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Wyrok zapadł dziś przed tarnowskim sądem rejonowym. Jak tłumaczyła przewodnicząca składu - sędzia Małgorzata Adamczyk, sąd nie miał wątpliwości, że oskarżona dopuściła się zarzucanych...
18 marca zapadnie wyrok w sprawie byłej szefowej rzeszowskiej prokuratury apelacyjnej. Anna Habało jest oskarżona o powoływanie się na wpływy, przyjmowanie łapówek i przekroczenie uprawnień. W tarnowskim sądzie rejonowym  oskarżyciel i obrońca wygłosili mowy końcowe. Prokurator Piotr Żak z katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej powiedział, że materiał dowodowy nie pozostawia złudzeń co do winy Anny Habało. Zażądał...
Zbliża się sądowy finał sprawy Anny Habało (oskarżona zgodziła się na podawanie jej nazwiska). Przed tarnowskim Sądem Rrejonowym odbyła się kolejna rozprawa w procesie byłej szefowej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Dziś nie zeznawali kolejni świadkowie - sędzia odczytywała wcześniej złożone zeznania kilku osób.  Obrońca byłej prokurator, Janusz Kaczmarek wnioskował  o powołanie...
Przed tarnowskim sądem rejonowym dobiega końca proces Anny H., byłej szefowej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie.  Podczas dzisiejszej rozprawy sąd będzie chciał przeprowadzić czynności zmierzające do zamknięcia przewodu. - Chodzi w tu o odniesienie się do ostatnich wniosków dowodowych składanych przez strony i jeżeli pozwoli na to sytuacja procesowa, odebranie głosów...
Sąd Rejonowy w Tarnowie przychylił się do wniosku obrońcy i zwolnił z aresztu b. prokurator apelacyjną w Rzeszowie Annę H., oskarżoną m.in. o korupcję i powoływanie się na wpływy. Jej proces rozpoczął się w połowie grudnia ub.r. – wówczas sąd nie zgodził się na uchylenie aresztu. "Sąd uchylił areszt tymczasowy...
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj