28 milionów złotych ma do dyspozycji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na utworzenie żłobków i przedszkoli. Po pieniądze z Unii Europejskiej mogą się starać podkarpackie samorządy. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop powiedział na naszej antenie, że w ten sposób jest realizowana pomoc dla osób, które chcą szukać pracy poza...
Pięć projektów z Podkarpacia otrzyma dofinansowanie z unijnego programu współpracy transgranicznej Interreg Polska - Słowacja. W sumie jest to ponad cztery i pół miliona euro na inicjatywy dotyczące ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Największe dofinansowanie ponad półtora miliona euro otrzyma Stowarzyszenie "Pro Carpathia" z Rzeszowa. Razem z samorządami...
W powiecie jasielskim rozpoczęła się budowa lewego obwałowania rzeki Ropy. Na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich powstanie sześć kilometrów umocnień. To ma ochronić przed powodzią 280 hektarów terenu, na którym mieszka ponad 800 osób. Na lewym brzegu Ropy powstaną cztery kilometry wałów, na...
Unia Europejska dofinansuje budowę połączenia gazowego między Polską a Słowacją. Chodzi o słowacką tłocznię gazu w miejscowości Veľké Kapušany z węzłem gazu w miejscowości Strachocina koło Sanoka. Gazociąg ma mieć 164 km długości, z czego około 58 km przypada na terytorium Polski. Projekt obejmuje także rozbudowę wewnętrznej sieci przesyłowej w...
Strona 41 z 41

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj