Inspekcja sanitarna przypomina o zasadach, które cały czas obowiązuję z powodu epidemii. Jest to zachowanie dystansu, unikanie zatłoczonych miejsc, częsta dezynfekcja rąk oraz zasłanianiu nosa i ust w miejscach zamkniętych. Kary może nakładać policja i państwowa inspekcja sanitarna. Za brak maseczki zasłaniającej twarz w miejscach, w których jest to wymagane,...
Na stacjach paliwowych województwa podkarpackiego nie stwierdzono "chrzczonego paliwa". Inspektorzy Inspekcji Handlowej badający w ubiegłym roku jakość paliwa sprawdzili laboratoryjnie prawie 950 próbek pobranych na losowo wybranych stacjach w całym kraju. Jak poinformował właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wymagań jakościowych nie spełniało niespełna 2 procent próbek. Według danych zastrzeżenia...
Istnieje ryzyko, że w najbliższych miesiącach na rynek może trafić zwiększona ilość dopalaczy. To w związku z uchwaloną w miniony piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dopalacze będą traktowane jak narkotyki, za ich posiadanie ma grozić do 3 lat więzienia, a za...
Inspekcja Weterynaryjna nakazała wycofanie z obrotu czterech milionów 300 tysięcy jaj kurzych. Chodzi o jaja oznaczone kodem 3 - PL 30211306 z terminami przydatności do spożycia: od 15.06.2018 do 06.07.2018. Jaja zostałysklasyfikowane i zapakowane po 6, 10, 20, 30 sztuk w zakładzie pakowania jaj o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym 30215904, który...
Pięć na sześć skontrolowanych na Podkarpaciu firm cateringowych używało niskiej wartości produkty do przygotowywanych dań, które trafiały do przedszkoli, szkół czy domów opieki. Wykazała to kontrola Państwowej Inspekcji Handlowej. Inspektorzy wykazali na przykład, że zamiast jogurtu dzieci jadły wyrób jogurtopodobny, a kiełbasa zawierała tylko 23 proc. mięsa zamiast deklarowanych 73....

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj