13 mln zł kosztować będzie budowa oczyszczalni ścieków i części kanalizacji sanitarnej w Godowej w gminie Strzyżów. 29 grudnia samorząd ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę inwestycji. Powstanie sieć kanalizacyjna, z przykanalikami i pompowniami ścieków oraz zjazd z drogi wojewódzkiej do oczyszczalni ścieków. Prace mają zostać wykonane do października i...
Dzięki budowie sieci kanalizacyjnej w Brzózie Królewskiej czystsza będzie woda w tamtejszym zalewie. Gmina Leżajsk planuje rozpocząć inwestycję o wartości prawie 13 milionów złotych w przyszłym roku. Samorząd ubiega się o unijne dofinansowanie w wysokości ponad 6 milionów zł. W tym roku gmina Leżajsk podpisała umowę z wykonawcą kanalizacji w...
Ponad 400 budynków podłączonych zostanie do oczyszczalni ścieków, która powstanie w Wielopolu Skrzyńskim w powiecie ropczycko - sędziszowskim. Ruszyły pracę przy budowie, dotąd wykonano około 1,5 km z planowanych 11 km sieci sanitarnej oraz oddano plac budowy samej oczyszczalni. Jak podkreśla wiceburmistrz Łukasz Dziok to bardzo ważna inwestycja dla miasteczka,...
18 kilometrów sieci kanalizacyjnej powstanie w poddębickim Pilźnie. Samorząd wyłonił właśnie wykonawcę wartej 8 mln zł inwestycji, niebawem rusza pierwsze prace. Pozwolą one na podłączenie do kanalizacji domów w rejonie ulic: ks. Ściegiennego, Legionów, Kraszewskiego, Koprowskiego, Kwiatowej, Witosa, 3 Maja. Zakończenie prac przewidziano na wrzesień 2018 roku. Gmina zdobyła na...
Fundusze unijne pomogą w inwestycjach wodno-kanalizacyjnych w gminie Głogów Małopolski. Samorząd planuje rozbudować kanalizacje sanitarną w sołectwach: Przewrotne, Hucisko i Pogwizdów Stary. W tej ostatniej miejscowości powstanie też oczyszczalnia ścieków. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeśli uda się zrealizować plany inwestycyjne, to gmina Głogów Małopolski...
Kolbuszowa przygotowuje się do kolejnego etapu gruntownej modernizacji sieci kanalizacyjnej. Prace rozpoczną się w lipcu, a ich celem będzie poprawa gospodarki wodno-ściekowej w obrębie dwudziestu kilku ulic oraz trzeci etap budowy kanalizacji w Kolbuszowej Górnej. Modernizacja w dużej mierze polegać będzie na przebudowie kanalizacji ogólnospławnej na system rozdzielczy. W ostatnich...
Strona 7 z 8

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj