72 miliony złotych trafią do podkarpackich gmin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje wodno-ściekowe czyli m.in. na oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjną czy wodociągową.  Na zatwierdzonej liście znalazło się 61 wniosków z gmin i Zakładów Gospodarki Komunalnej z całego Podkarpacia. Limit środków dostępny dla województwa podkarpackiego na...
Sanok przedłuża o 3 miesiące czas na abolicję wobec mieszkańców, którzy dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków, czy też nielegalnego odprowadzania wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Pierwotnie wyznaczono termin do 10 kwietnia, ale w związku z pandemią koronawirusa przedłużono go do 10 lipca. Warunkiem abolicji...
Do końca marca miał zostać rozstrzygnięty przetarg na remont ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie. To kolejny deptak, po 3 Maja i Kościuszki, który miał przejść w najbliższym czasie gruntowną modernizację. - W tej chwili przetarg został zawieszony. Zwróciliśmy się bowiem do Wydziału Architektury Uniwersytetu Rzeszowskiego o pomoc w przygotowaniu dokumentacji archeologicznej...
Około 15 km kanalizacji powstanie w Godowej w gminie Strzyżów. To drugi etap inwestycji o  wartości ponad 8 mln zł, z czego część to dotacja unijna. Burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra przypomina, że w pierwszym etapie wybudowano już oczyszczalne i 13 km sieci, a w tym roku sieć zostanie rozbudowana. Poza...
W dwóch kolejnych miejscowościach położonych w gminie Sanok będzie budowana kanalizacja. Gotowa jest już oczyszczalnia ścieków, do której podłączone są już gospodarstwa z Tyrawy Solnej i Mrzygłodu. Teraz przyszła kolej na Hłomcze i Łodzinę. Jak poinformował sekretarz gminy Paweł Wdowiak inwestycja powstanie na kredyt. Gmina Sanok stara się o preferencyjną pożyczkę ...
Rekordowy pod względem wysokości budżet na 2020 rok uchwalili radni Głogowa Małopolskiego. Dochody wyniosą ponad 120 milionów złotych, a wydatki 132 miliony. 12-milionowy deficyt w budżecie ma być pokryty z emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek. Burmistrz Głogowa Paweł Baj wyjaśnił, że wynika on z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do...
Strona 2 z 8

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj