82 gminy z województwa zostały poszkodowane w wyniku majowych, ulewnych deszczy. Najbardziej ucierpiały rejony powiatów dębickiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, jarosławskiego, tarnobrzeskiego i okolice Lubaczowa. To ponad 5 tys gospodarstw - powiedział na naszej antenie zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego -  Stanisław Zając.   Rolnicy mogą ubiegać się...
Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro w Rzeszowie wsparł kandydatkę tego ugrupowania do Parlamentu Europejskiego. Z listy podkarpackiej Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, z 9 miejsca, startuje wicemarszałek Maria Kurowska. Szef resortu sprawiedliwości odniósł się także do niedawno opublikowanego raportu o braku zaufania Polaków w niezawisłość sądów. Zbigniew Ziobro podkreślał, że...
Rolnicy z okolic Dubiecka rozważają możliwość złożenia pozwu przeciwko Kołu Łowieckiemu PONOWA z Przemyśla. Do tej pory pisali skargi  do wojewody, urzędu marszałkowskiego i gminy. Rolnicy uważają, że zbyt nisko wyceniane są szkody  wyrządzone w uprawach  przez zwierzynę leśną, a więc dostają niewielkie odszkodowania i wskazują winnych. Twierdzą, że  rzeczoznawcy z Koła Łowieckiego...
W gminie Fredropol pod polami uprawnymi wybudowano gazociąg, ale podczas prac zniszczono drogi dojazdowe do tych pól. I rolnicy ze wsi: Kłokowice, Jaksmanice i Młodowice mają problem. Nie mogą dojechać maszynami rolniczymi do swoich upraw. Za zniszczenia gmina otrzymała odszkodowanie od firmy, która budowała gazociąg. Sebastian Kątek - kierownik referatu...
Prawie 600 tys. zł odszkodowań wypłacił w ubiegłym roku Skarb Państwa podkarpackim rolnikom i hodowcom za straty spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną prawną. To o ponad 60 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Najwięcej skarg - prawie 300 - było na bobry. Zwierzęta te budują tamy na rzekach, co powoduje,...
Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o pomoc finansową. Maksymalna kwota jaką może przydzielić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wynosi 300 tys. zł. O wsparcie mogą wnioskować rolnicy, których straty oszacowane przez komisje wojewody wynoszą co najmniej 30 procent rocznej produkcji z...
Strona 2 z 3

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj