10 kwietnia, odbyło się rozdanie dyplomów School of Leaders oraz pierwsze spotkanie młodych Liderów z Tutorami. Najlepsi studenci pierwszego roku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których prezentowali swoje sylwetki przed Komisją SoL. Dwa dni przesłuchań obfitowały w różnorodne osobowości, wyjątkowy poziom zaangażowania, ale i...
Wielu podkarpackim szpitalom brakuje pielęgniarek. Reagując na tę sytuację Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ma zamiar otworzyć kierunek pielęgniarstwa na poziomie licencjackim. Projekt powstał przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. Wniosek o utworzenie nowego kierunku złożony został w Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego....
Politechnika Rzeszowska uruchamia studia dualne o profilu praktycznym, w ramach których studenci studiów stacjonarnych będą łączyć naukę i zdobywać doświadczenie zawodowe. W takim modelu kształcić się będą studenci inżynierii mechanicznej dla przemysłu lotniczego oraz automatyki i robotyki. Celem takich studiów jest podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych studentów Politechniki Rzeszowskiej....
Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Decyzję podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To czwarte uprawnienia akademickie dla Uniwersytetu, które wydział Biologiczno-Rolniczy uzyskał w ciągu 13 lat swojego...
Wydziały Medyczny oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały uprawnienia do nadawania stopni doktorskich. Decyzję podjęła Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów. Uzyskanie uprawnienia do nadawania doktora wymaga spełnienia przez Wydział wielu kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Brana jest pod uwagę m.in. liczba zatrudnionych na danym...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, otwiera nowy kierunek studiów. To Inżynieria produkcji. Jak mówią władze uczelni, są zbyt małą placówką aby każdy kierunek techniczny, który kończy się tytułem inżyniera, mógł mieć kontynuację na studiach II stopnia. Stąd pomysł połączenia kilku specjalności i stworzenie nowego kierunku, który będzie się kończył...
Strona 4 z 9

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj