Od nowego roku akademickiego Politechnika Rzeszowska zacznie kształcić przyszłych specjalistów zajmujących się gospodarką biologicznymi zasobami odnawialnymi. Biogospodarka będzie kierunkiem prowadzonym przez dwa wydziały: chemiczny i budownictwa. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które wykorzystują odnawialne zasoby naturalne, zajmują się recyklingiem, a także w laboratoriach analitycznych i...
Podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i lubelskie. W tych regionach zarobki zaraz po studiach są najniższe. Sytuację, w jakiej znajdują się świeżo upieczeni absolwenci studiów wyższych przeanalizowali eksperci z Grupy Pracuj. Na Podkarpaciu i w warmińsko-mazurskim na stracie można zarobić 3200 zł brutto, o 100 złotych więcej w świętokrzyskim i lubelskim. Miejscem...
Do podjęcia studiów na kierunku socjologii przekonują licealistów z Podkarpacia wykładowcy Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu podczas DNIA SOCJOLOGII. Wiodącym tematem jest profilaktyka społeczna i resocjalizacja, ale jakby nadrzędnym celem dla jakiego zaproszono licealistów jest promocja tego kierunku. W opinii wykładowców, socjologia jest kierunkiem rozwojowym, a socjolodzy...
Uczniowie 15 rzeszowskich podstawówek skorzystają z zajęć profilaktycznych dotyczących cukrzycy. Z badań wynika, że w ostatnich 18 latach czterokrotnie wzrosła liczba chorych na cukrzyce wśród dzieci. Obecnie są to 32 zachorowania na sto tysięcy osób. Zajęcia prowadzą studenci Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Najpierw sami uczestniczyli w wykładach poświęconych cukrzycy i...
Prawie osiem milionów złotych otrzyma rzeszowska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z unijnego programu POWER 2014-20. Pieniądze te pozwolą uczelni na rozwój innowacyjnych form kształcenia i sprawdzania wiedzy, na organizowanie warsztatów, wizyt studyjnych, dodatkowych zajęć i szkoleń dla studentów i pracowników Projekt Rzeszowskiej Szkoły Wyższej pt. „Nowy wymiar studiowania” znalazł...
W Jarosławiu podpisano porozumienie patronackie między tamtejszą uczelnią zawodową a Politechniką Rzeszowską. Umowa pozwala m.in. na współpracę naukową i wsparcie kadrowe jarosławskiej uczelni. Doktor habilitowany Krzysztof Rejman, rektor jarosławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej powiedział, że najważniejszą zaletą umowy jest możliwość kontynuacji studiów na Politechnice Rzeszowskiej. Dodał, że porozumienie umożliwia też...
Strona 7 z 9

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj