Majowy termin wyborów prezydenckich jest realny - powiedział na naszej antenie senator Zjednoczonej Prawicy Mieczysław Golba. Mogą się odbyć 10,17 a najpóźniej 24 maja. Zdaniem senatora Golby głosowanie korespondencyjne jest też sposobem na to, by były one bezpieczne i nie stanowiły zagrożenia w czasie epidemii koronawirusa. Przykłady z różnych krajów...
Piotr Koszelnik został wybrany nowym rektorem Politechniki Rzeszowskiej. Nowy rektor jest doktorem habilitowanym nauk technicznych, inżynierem, profesor nadzwyczajny i dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Jest specjalistą w zakresie chemii środowiska. Profesor Koszelnik zdobył 54 spośród 100 elektorskich głosów. Jego kadencja trwać będzie do 2024 roku. Zastąpi na stanowisku...
Podkarpacka poseł do Parlamentu Europejskiego - Elżbieta Łukacijewska, rozda mieszkańcom Podkarpacie tysiąc maseczek ochronnych. Rozpoczyna akcję "Koperty z maskami, nie z wyborczymi kartami". Eurodeputowana tłumaczy, że wciąż otrzymuje informacje, że ludzie mają problem z nabyciem maseczek ochronnych. Dlatego nie czekam z założonymi rękami, na początek kupiłam tysiąc maseczek dwuwarstwowych, wielokrotnego...
W Sejmie rozpoczyna się debata na temat zbliżających się wyborów prezydenckich. Porozumienie Jarosława Gowina jest za tym by przesunąć je co najmniej o dwa lata. Taka opcja jest najlepsza w dobie walki z koronawirusem powiedział przedstawiciel ugrupowania - podkarpacki wicemarszałek Stanisław Kruczek. Jego zdaniem ustałyby spory polityczne i możnaby się...
Nowa wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt rozpoczęła urzędowanie. Została wybrana w przedterminowych wyborach w minioną niedzielę. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu Elżbieta Grunt złożyła ślubowanie.      Wybory zarządzono z powodu śmierci wieloletniego wójta gminy Jarosław Romana Kałamarza.  W pierwszej turze żaden z czterech kandydatów...
Elżbieta Grunt została nowym wójtem gminy Jarosław. Zwyciężyła w niedzielnych wyborach przedterminowych, które zarządzono z powodu śmierci poprzedniego wójta Romana Kałamarza. Na dotychczasową sekretarz gminy, głosowało 1719 osób. Jej kontrkandydat, dyrektor szkoły i działacz sportowy, Leszek Szczybyło otrzymał 1271 głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 28,44 procent i była znacznie niższa od...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj