Burze, które wczoraj przeszły przez powiat leżajski i łańcucki spowodowały jedynie lokalne wezbrania rzek, które wywołały niewielkie podtopienia, ale stan urządzeń przeciwpowodziowych jest dzisiaj sprawdzany przez Wody Polskie. Wciąż trwają naprawy urządzeń, które zostały zniszczone przez czerwcową powódź. Jednak rozmiar szkód był tak duży, że nie będą one w tym...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj