12 czujników monitoruje stan powietrza w Krośnie. Ten inteligentny system pomiaru jakości powietrza działa w sposób ciągły kontrolując stężenia pyłu PM 2,5, pyłu PM10, temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza atmosferycznego. Czujniki są podłączone do sieci internetowej dzięki czemu firma pomiarowa może na bieżąco odczytywać dane. Ale też każdy mieszkaniec ma...
Strażacy i policja zabezpieczają ropopochodną substancję, która znajduje się na około czterech kilometrach drogi krajowej nr 19 na odcinku Niebylec - Lutcza. Nie wiadomo skąd się wzięło zanieczyszczenie. Policja poinformowała, że droga jest przejezdna, ale apeluje do kierowców o rozwagę. Niebezpieczna substancja znajduje się na 224 kilometrze drogi. Na razie...
Arboretum w Bolestraszycach przypomniało o obchodzonym dziś Światowym Dniu Wody, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Od 15 lat, rok rocznie przyrodnicy i ogrodnicy z Arboretum zapraszają do Przemyskiego Centrum Kulturalnego uczniów miejscowych szkół, by w formach artystycznych opowiadali o swoich przemyśleniach na temat...
Automatyczne stacje monitoringu powietrza pokazują, że na Podkarpaciu jest zła i bardzo zła jakość powietrza. W Jaśle, Mielcu, Nisku, Przemyślu, Rymanowie Zdroju i Rzeszowie przekroczone jest dopuszczalne stężenie dobowe pyłu zawieszonego PM 10. I tak jest od wtorku. Najwyższe stężenie dobowe odnotowano na stacji pomiarowej w Rzeszowie. Dopuszczalne normy zostały...
Strona 7 z 7

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj