powiat ropczycko-sędziszowski

W dwóch przylegających do Sędziszowa Małopolskiego wioskach odbędą się dziś (niedziela) konsultacje społeczne dotyczące przyłączenia tych sołectw do miasta. To Wolica Piaskowa, gdzie zebranie rozpocznie się o 15.00 w tamtejszym Domu Ludowym, i w Kawęczynie Sędziszowskim o godz. 17.00 w miejscowej Szkole Podstawowej. Oprócz nich władze Sędziszowa chcą przyłączyć także ...
Ponad 400 budynków podłączonych zostanie do oczyszczalni ścieków, która powstanie w Wielopolu Skrzyńskim w powiecie ropczycko - sędziszowskim. Ruszyły pracę przy budowie, dotąd wykonano około 1,5 km z planowanych 11 km sieci sanitarnej oraz oddano plac budowy samej oczyszczalni. Jak podkreśla wiceburmistrz Łukasz Dziok to bardzo ważna inwestycja dla miasteczka,...
Punkt konsultacyjny "Antyhejt" uruchomiono w Ropczycach. Dzieci i młodzież mający kłopoty z hejtem, a także dorośli, którzy obserwują ten problem u swoich podopiecznych mogą skorzystać z konsultacji, z udziałem psychologa mediatora i policjanta. Chodzi o przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochronę dzieci i młodzieży, a także edukację przeciwdziałającą hejtowi. Konsultacje odbywają...
Kolejny szpital w regionie otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych. Tym razem umowę na 10 milionów podpisano w Mielcu. Trafią do szpitala, gdzie zostanie rozbudowany blok operacyjny oraz zmodyfikowany zostanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Całość inwestycji to koszt 14 milionów. Brakujące 4 mln pochodzą ze starostwa, które jest organem prowadzącym...
Jest pierwszy krok do powiększenia Sędziszowa Małopolskiego. Samorząd chce rozszerzyć granice miasta o 4 wioski : Borek Wielki, Kawęczyn Sędziszowski, Wolica Ługowa, i Wolica Piaskowa. Z ich mieszkańcami oraz mieszkańcami pięciu osiedli samego Sędziszowa przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Sędziszów Małopolski obecnie zajmuje powierzchnię 996 ha i mieszka w nim prawie...
Nowy, specjalistyczny sprzęt dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Miejscowa komenda dostała m.in skafandry ratownicze, poduszkę pneumatyczną, pianki do nurkowania, urządzenia asekuracyjne - łącznie kilkadziesiąt sztuk zestawów potrzebnych podczas akcji ratowniczych. Akcesoria trafiły do magazynu przeciwpowodziowego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 26 tys. zł. 10 tysięcy z tej kwoty...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj