21 września Dzień KAS- IAS w Rzeszowie podsumowała dotychczasowe działania KAS w woj. podkarpackim w 2020 r.
Fot. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

 21 września obchodzony jest Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Z tej okazji Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie podsumowała dotychczasowe działania KAS w woj. podkarpackim w 2020 r.

Zadania KAS koncentrują się na ochronie interesów Skarbu Państwa, zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości ekonomicznej oraz wsparciu podatników w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. W województwie podkarpackim istotnym zadaniem KAS jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE.

Wpływy z podatków

Wykonanie dochodów budżetu państwa przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie od stycznia do sierpnia 2020 r. wyniosło ponad 5,9 mld złotych. Całkowite wpływy budżetowe zrealizowane w tym okresie przez KAS w woj. podkarpackim były wyższe o prawie 795 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., co daje wzrost o blisko 15,5 %.

Wsparcie podatników

Z uwagi na sytuację epidemiczną istotnym zadaniem podkarpackiej KAS było wsparcie podatników w ramach dorocznej akcji PIT. W tym roku odnotowano około 880 tys. złożonych wszystkich zeznań podatkowych PIT za 2019 r. z czego 770 tys. wpłynęło drogą elektroniczną. Skorzystanie z elektronicznych form rozliczeń, zwłaszcza z usługi Twój e-PIT pozwoliło podatnikom na zaoszczędzenie czasu, zagwarantowało - szczególnie ważne w okresie pandemii - bezpieczeństwo i usunęło ryzyko spóźnienia ze złożeniem rozliczenia. Pozwoliło także na szybszy zwrot podatku.

Podatnicy, którzy w związku z epidemią koronawirusa, mieli problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogli występować z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. Do urzędów skarbowych wpłynęło ponad 3 tys. wniosków ulgowych z powołaniem na koronawirusa, z czego 95 % złożonych zostało przez przedsiębiorców. Ogólna kwota należności, w stosunku do których odroczono termin płatności, rozłożono na raty lub umorzono zaległość podatkową sięga 117 mln złotych.

Skuteczność orzecznictwa

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie została doceniona w tym roku za skuteczne działania w zakresie orzecznictwa. W tegorocznym XVI rankingu Dziennika Gazety Prawnej, w ramach którego wybrano najlepsze izby administracji skarbowej i urzędy skarbowe w kraju, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zajęła drugie miejsce w kategorii skuteczność.

Skuteczne kontrole, wykrywanie oszustw podatkowych

W wyniku kontroli podatkowych przeprowadzonych w okresie styczeń-lipiec 2020 r. przez urzędy skarbowe w woj. podkarpackim, stwierdzona kwota uszczupleń wyniosła ponad 63 mln zł. Czynności sprawdzające prowadzone przez urzędy wobec przedsiębiorców, innych podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych zakończyły się ustaleniem uszczupleń na kwotę blisko 740 mln złotych ( styczeń- czerwiec 2020 r.)

Z kolei w ramach działań kontrolnych prowadzonych przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu w okresie styczeń-sierpień 2020 r., dokonano ustaleń w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa na kwotę blisko 200 mln złotych ( w ramach postępowań kontrolnych i kontroli celno- skarbowych).

Obsługa ruchu granicznego

Obsługując przedsiębiorców działających w międzynarodowym obrocie towarowym, w okresie styczeń- sierpień 2020 roku Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu zarejestrowała w ruchu towarowym ponad 150 tys. zgłoszeń w procedurach przywozowych i wywozowych. Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu obsłużyli także ponad 71 tys. zgłoszeń tranzytowych.

Na podkarpackich przejściach granicznych odprawiono w tym czasie ponad 218 tys. samochodów ciężarowych ( blisko 130 tys. wywóz z RP, ponad 88 tys. przywóz); ponad 579 tys. samochodów osobowych ( ponad 288 tys. przywóz do RP, ponad 291 tys. wywóz z RP); ponad 24 tys. autokarów ( prawie 12 tys. przywóz do RP, 12 tys. wywóz); ponad 1200 pociągów towarowych i około 650 osobowych.

Skuteczność i efektywność walki z przemytem

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w okresie styczeń- sierpień 2020 r. udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu m.in. 2,5 mln sztuk papierosów; 2,5 tys. litrów alkoholu; 2760 sztuk i 125 kg okazów zagrożonych wyginięciem; 141 kg/litrów środków ochrony roślin, 24 tys. sztuk środków farmaceutycznych czy 10 tys. sztuk towarów niespełniających wymogów bezpieczeństwa.

W tym czasie wszczęto 351 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz wystawiono ponad 3,7 tysięcy mandatów karnych na łączną kwotę 1,3 mln złotych.
W ramach walki z nielegalnym hazardem zatrzymano także 259 automatów działających niezgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.

Wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego

KAS w woj. podkarpackim prowadziła także istotne działania wspierające bezpieczeństwo sanitarne w regionie.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur, IAS w Rzeszowie przekazała nieodpłatnie do celów dezynfekcyjnych niezbędnych w walce z koronawirusem prawie 40 tys. litrów alkoholu. Alkohol warto 620 tysięcy złotych został przekazany Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, która zajęła się dystrybucją do potrzebujących jednostek.

W trakcie działań wzmacniających bezpieczeństwo sanitarne kraju, funkcjonariusze podkarpackiej KAS wspierali także kontrole sanitarne w Barwinku.

W dalszym ciągu prowadzony jest także nadzór nad produkcją płynu do dezynfekcji rąk w Jedliczu.

Inwestycje

Na liście bieżących planów inwestycyjnych o łącznej wartości około 150 mln złotych, które nie tylko zmodernizują obecną infrastrukturę, ale także podniosą komfort obsługi klientów, kluczowe znaczenie szczególnie dla przygranicznej części województwa ma budowa nowej siedziby Oddziału Celnego w Przemyślu. W ramach inwestycji planowana jest budowa budynku biurowo- magazynowego z częścią kontrolno- magazynową przeznaczoną do rewizji pojazdów oraz składowania zatrzymanych towarów; budowa budynków pomocniczych oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym dróg i parkingów dla samochodów ciężarowych i osobowych. Wartość tej inwestycji szacowana jest na ponad 50 mln złotych.

W ramach zadań inwestycyjnych, planowana jest także modernizacja budynku, będącego siedzibą Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przy ulicy Geodetów. Udział Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w przedmiotowej inwestycji wynosi ponad 12 mln zł.

Realizowane przez podkarpacką KAS inwestycje wspierają także obszar profesjonalizacji kontroli. Ich najnowszym przykładem jest oddane do użytku w lipcu br. nowe urządzenie RTG do prześwietlania pojazdów w Korczowej. To inwestycja, która w znacznym stopniu ułatwia i przyśpiesza proces kontroli, mając wpływ nie tylko na zwalczanie przemytu niedozwolonych towarów, ale także na krótszy czas związany z kontrolą pojazdu.

Kolejne stacjonarne urządzenie RTG do prześwietlania pojazdów będzie wspomagać pracę funkcjonariuszy KAS na przejściu granicznym w Budomierzu. Termin realizacji inwestycji o wartości 13 mln złotych zaplanowany został na 2021 r.

Natomiast jeszcze w tym roku planowana jest dostawa mobilnego urządzenia rentgenowskiego RTG typu ZBVan do prześwietlania pojazdów. Skaner wart ponad 7 mln złotych pozwoli na wykrywanie nielegalnych ładunków i przemycanych towarów tj. wyroby tytoniowe, narkotyki czy broń (więcej o inwestycjach)

Potencjał podkarpackiej KAS

W jednostkach KAS w woj. podkarpackim zatrudnionych jest ponad 3,3 tys. osób: blisko 2,2 tys. pracowników cywilnych oraz ponad 1,1 tys. funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

W ciągu ostatnich 3 lat zatrudnienie w strukturach podkarpackiej KAS znalazło ponad 400 osób.
Aktualnie realizowane są nabory, w ramach których zatrudnienie znajdzie blisko 140 osób, zarówno na stanowiskach mundurowych jak i cywilnych.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Artykuły powiązane

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Zapoznaj się z Zasadami publikowania komentarzy na stronie radio.rzeszow.pl

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj