7 milionów 900 tysięcy złotych wyda Rzeszów na rewitalizacje parku przy ulicy Dąbrowskiego. Dzisiaj rozpoczęły się prace geodezyjne. Potrzebę zmian w tej zielonej przestrzeni od lat zgłaszali mieszkańcy sąsiednich bloków, którzy często w tym właśnie parku odpoczywają. Agnieszka Siwak - Krzywonos z biura prasowego urzędu miasta powiedziała, że park odzyska...
W Nisku rozpoczyna się rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego. Gmina podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Projekt obejmuje m.in. odnowienie parku, ochronę znajdujących się w nim siedlisk i gatunków, pielęgnację drzewostanu, w tym częściową wycinkę drzew i krzewów obumarłych oraz  tzw. samosiejek, które kolidują z najcenniejszym starodrzewem. Pozwoli to odtworzyć pierwotny stan...
Ponad 14 mln zł kosztować będzie rewitalizacja kolejnych starych  kamieniczek w centrum bieszczadzkiego Baligrodu. Prace zostały rozłożone do 2022 r. a największym zadaniem będzie dostosowanie starej ponad stuletniej nieczynnej już szkoły pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Znajdzie w nim opiekę około 30 starszych i potrzebujących wsparcia mieszkańców gminy i okolic....
W malowniczym zakątku Sanoku położonym nad Sanem rozpoczęła się budowa atrakcji dla mieszkańców i turystów. Za kwotę około półtora miliona zł pomiędzy parkingiem przy skansenie a ośrodkiem "Sosenki" powstaje nowa ścieżka spacerowo-rowerowa długości ponad 700 i szerokości 2,5 metra, dwa punkty widokowe na drugi brzeg rzeki, będą też nowe ławeczki oraz paleniska dla chętnych do grillowania....
 Rynek w Głogowie Małopolskim zmieni wygląd. Wkrótce rozpocznie się rewitalizacja placu współfinansowana z funduszy unijnych. Miasto szuka wykonawcy prac. Inwestycja obejmie m.in. renowację i doświetlenie płyty rynku o powierzchni ponad 28 tysięcy metrów kwadratowych. Powstanie fontanna, pojawią się nowe ławki, latarnie, wiata przystankowa i zdrój uliczny. Wyremontowane zostaną ulice i...
Rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie brzegów Sanu w Sanoku. Zajmą się tym Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i firma Sorted. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania prac związanych z nasadzeniem roślin, wyposażeniem terenów w elementy małej architektury, pielęgnacją istniejącej szaty roślinnej i rekultywacją terenów trawiastych na obszarach przyległych do Sanu, na odcinku od mostu Olchowieckiego...
Strona 6 z 12

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj