Zabytkowy Park Miejski w Nisku ma odzyskać dawną świetność. Gmina otrzymała ponad 2,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na rewaloryzację tego miejsca. Wkład własny samorządu to niespełna pół miliona zł. Projekt obejmuje odnowienie pochodzącego z XIX wieku parku, ochronę znajdujących się w nim siedlisk i gatunków, pielęgnację drzewostanu, w tym pomników...
Prawie 505 tysięcy złotych przeznaczyła centrala Instytutu Pamięci Narodowej w ubiegłym roku budowę i renowację już istniejących pomników w naszym regionie. Najwięcej - 125 tysięcy złotych - pochłonęła budowa Pomnika Pamięci Narodowej w Jarosławiu. Blisko 120 tys. kosztował  remont pomnika Orląt Przemyskich w Przemyślu. Ponadto za te pieniądze powstały pomniki Marszałka Józefa...
W tym roku ma się rozpocząć rewitalizacja Rynku na osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli. Miasto otrzymało na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania przyznane przez zarząd województwa. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę prac. Potrwają one do przyszłego roku. Zakres inwestycji planowanych w Rozwadowie jest bardzo szeroki. Wyrównana zostanie...
W Ustrobnej w gminie Wojaszówka zakończyła się rewitalizacja dawnego dworu Starowiejskich. W obiekcie powstaje muzeum rodów szlacheckich zamieszkałych kiedyś w tej gminie. Na specjalnych 17 tablicach prezentowana jest między innymi historia Starowiejskich, z których wywodzi się błogosławiony męczennik Stanisław Starowiejski i malarz Franciszek Starowiejski. W ramach projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego...
Głogów Małopolski zdobył pieniądze na rewitalizację miejskiego rynku. Samorząd dostanie na ten cel 1 mln 400 tys. zł - to w ramach Programu Współpracy Transgranicznej realizowanym ze słowackim miastem Spisške Podhradie.  Dzięki pozyskanym funduszom odnowiona zostanie zachodnia część rynku, a prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Wybudowana zostanie fontanna, nowe alejki, stylowe...
Najstarsze osiedle Stalowej Woli - Rozwadów doczeka się rewitalizacji. \Magistrat zapowiada modernizację tamtejszego Rynku. Ogłoszono też przetarg na gruntowny remont niszczejącego budynku Sokoła, który ponownie ma się stać domem kultury. W ramach rewitalizacji na rozwadowskim rynku powstanie nowa droga, remontowane mają być pobliskie ulice, wybudowane zostaną fontanny i zdroje uliczne,...
Strona 8 z 12

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj