Jasło otrzymało 9,5 mln zł dofinansowania do projektu rewitalizacji miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu wartości niemal 15 mln zł zakłada utworzenie Centrum Kultury i Techniki, czyli ośrodka edukacyjnego dla dzieci i dorosłych. Idea Centrum jest bliska koncepcyjnie, choć z zachowaniem właściwej skali, takim ośrodkom, jak Centrum Nauki...
Centrum Zaleszan w powiecie stalowowolskim zmieni swoje oblicze. Wkrótce rozpocznie się tam realizacja programu rewitalizacji. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną wiaty ekspozycyjne i piknikowe oraz plac zabaw. Wartość tego projektu to ponad 500 tysięcy złotych. Wybrano już wykonawce i niedługo ma być podpisana umowa. Inwestycja ma być gotowa w sierpniu. ...
5,5 miliona złotych będzie kosztowała rewitalizacja terenów zielonych nad Wisłą w Tarnobrzegu.  Rozpoczęte tam prace obejmą obszar od przeprawy promowej po ogródki działkowe, pomiędzy wałem rzecznym a skarpą wiślaną. To dawna przestrzeń rekreacyjna, która tętniła życiem w latach świetności "Siarkopolu", a wraz z jego upadkiem od 30 lat ulegała stopniowej degradacji. Nowy projekt zagospodarowania tego...
W 40 procentach zostały wykonane już prace konserwatorskie wnętrza Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu. Zaplanowana do końca tego roku realizacja projektu obejmuje odnowienie fresków na sklepieniu, kamienne żebra a także łuki i filary w nawie głównej i nawach bocznych gotyckiej katedry. Prace są na etapie zakończenia kompleksowego remontu nawy głównej. W...
Jutro rozpoczynają się prace na linii kolejowej Mielec - Dębica. Inwestycja zapewni sprawne i bezpieczne połączenia kolejowe oraz ruch towarowy, a także komfortową obsługę podróżnych. W ciągu dwóch lat przebudowane będą perony na 9 stacjach i przystankach, zmieni się stan 37 obiektów, m.in. mostów. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa na 40...
Nowy układ komunikacyjny zostanie stworzony w Rozwadowie, osiedlu Stalowej Woli. To konsekwencja rozpoczynającej się w tym roku rewitalizacji tamtejszego Rynku. Towarzyszyć jej będzie wiele zadań inwestycyjnych na całym osiedlu. Jednym z nich będzie nowy układ komunikacyjny, który wyprowadzi ruch tranzytowy i komunikacji publicznej z centrum Rozwadowa. Obecnie kursuje tam około...
Strona 7 z 12

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj